Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně ke zprostředkované identifikaci

20.01.2017

Podle sdělení MV je předpoklad spuštění příslušné aplikace k provádění zprostředkované identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb. v Czech Pointu od dubna 2017. Na naši žádost MV vydalo pokyn, aby příslušné krajské a obecní úřady (s rozšířenou působností) do zprovoznění aplikace v Czech Pointu prováděly zprostředkovanou identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb. ve znění platném do konce roku 2016. Vycházíme přitom z toho, že přinejmenším úřady, ale většinou i konkrétní pracoviště, kde se takto identifikace provádí, jsou tytéž, které současně poskytují i služby prostřednictvím Czech Pointu, takže jde vlastně jen o mechanickou náhradu dosud nefunkční aplikace KMVS, byť jen na omezeném počtu míst; o rozpor se zákonem se tak principiálně nejedná.

Postup a obsah provádění zprostředkované identifikace podle § 10 podle znění zákona č. 253/2008 Sb. před a po 1. lednu 2017 se nijak neliší. Jediný rozdíl je u statutárů právnické osoby, kde AML zákon v § 5 odst. 1 písm. b) nově požaduje pouze „u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti“; postačí proto údaje uváděné v současném typu výpisu z OR, ostatní položky nemusí být vyplněny (proškrtnou se).