Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Doporučení FATF se více zaměřují na boj proti financování proliferace

14.12.2020

Finanční akční výbor (FATF) aktualizoval své mezinárodní standardy v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (označované jako Doporučení FATF). Od nynějška se budou Doporučení ještě více zaměřovat na oblast boje proti financování šíření zbraní hromadného ničení (tzv. proliferace).

Nad rámec stávající úpravy boje proti financování proliferace (obsaženou zejména v doporučení č. 7) Doporučení nově kladou důraz na hodnocení rizik souvisejících s touto oblastí. Těmito riziky se přitom pro účely Doporučení rozumí pouze rizika spojená s obcházením cílených finančních sankcí týkajících se šíření zbraní hromadného ničení.

Státy by nově měly analyzovat tato rizika v průběhu procesu svého národního hodnocení rizik. Dále by měly přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik. Mimo jiné by měly  ustanovit orgány kompetentní k provádění těchto činností a poskytnout jim k tomu dostatečné zdroje.

Státy by rovněž měly zajistit, že povinné osoby budou hodnotit tato rizika a přijímat opatření k jejich zmírnění.

Změny se konkrétně dotkly doporučení č. 1 (hodnocení rizik a uplatňování rizikově orientovaného přístupu) a č. 2 (vnitrostátní spolupráce a koordinace) a také vysvětlivek k oběma těmto doporučením.

Aktuální znění Doporučení v anglickém originále naleznete zde. Finanční analytický úřad v současnosti připravuje jejich překlad do češtiny. Český překlad předchozího znění Doporučení (červen 2019) naleznete zde.

Detailní seznam částí Doporučení, které byly změněny, je uveden na straně 136 aktuálního znění Doporučení.