Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Etiopie přidána na seznam vysoce rizikových třetích zemí

06.02.2018

Evropská komise identifikovala Etiopii jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Komise přihlédla i k veřejnému prohlášení FATF a dokumentu FATF „Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces“, kde je Etiopie rovněž hodnocena jako země se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Vůči osobám z vysoce rizikových třetích zemí je třeba postupovat mimo jiné v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 11 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., a rovněž toto zohlednit jako rizikový faktor, viz příloha č. 2 k zákonu č. 253/2008 Sb.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU L 19/1 ze dne 24. ledna 2018.