Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

EU vyjme Mongolsko ze seznamu vysoce rizikových zemí

20.01.2021

Finanční analytický úřad informuje, že v Úředním věstníku EU, L 014 z 18. ledna 2021 vyšlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37, kterým se odstraňuje Mongolsko z tabulky v bodě I. přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 identifikující vysoce rizikové třetí země. K odstranění Mongolska došlo z důvodu jeho významného pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a posílení účinnosti jeho AML/CFT systému, což konstatoval i FATF v říjnu 2020.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tj. 7. února 2021.

Více informací ve STANOVISKÁCH FAÚ.