Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

EU zveřejnila 5. směrnici proti praní špinavých peněz

25.06.2018

Dne 19. 6. 2018 byla ve Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněna směrnice (EU) č. 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a  2013/36/EU, známá obecně pod označení 5. AMLD. Její znění ve všech jazykových verzích naleznete na uvedené adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0043.01.ENG&toc=OJ:L:2018:156:TOC