Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

04.10.2018

Evropská komise identifikovala Pákistán jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Komise přihlédla i k hodnocení rizikových jurisdikcí Finančním akčním výborem proti praní peněz (FATF), který Pákistán rovněž hodnotí jako zemi se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Vůči osobám z vysoce rizikových třetích zemí je třeba postupovat mimo jiné v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 11 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), a rovněž toto zohlednit jako rizikový faktor, viz příloha č. 2 k AML zákonu. Fakt, že klient nebo skutečný majitel je ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z okolností, které je třeba zvážit při posuzování, zda obchod není podezřelým (§ 6 odst. 1 písm. h) AML zákona).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU L 246/1 ze dne 2. října 2018.