Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

FATF aktualizoval informace o rizikových jurisdikcích z hlediska praní peněz a financování terorismu

13.11.2017

FATF vydal 3. listopadu 2017 prohlášení (Public Statement) identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Nadále se jedná o KLDR a Írán.

FATF je nadále znepokojen zásadními nedostatky KLDR v systému boje proti praní peněz a financování terorismu. Z toho důvodu KLDR nadále představuje závažnou hrozbu pro integritu mezinárodního finančního systému a představuje rovněž zásadní hrozbu kvůli svým nedovoleným aktivitám souvisejícím se šířením zbraní hromadného ničení a jeho financováním.

V návaznosti na výzvu z 25. února 2011 FATF znovu vyzývá své členy a další jurisdikce, aby instruovaly své finanční instituce ke zvláštní obezřetnosti v obchodních vztazích a transakcích s KLDR, včetně tamních společností, finančních institucí a těch, kteří jednají jejich jménem. Vedle zvýšeného dohledu FATF dále vyzývá, aby státy využívaly účinných protiopatření a cílených finančních sankcí v souladu s platnými rezolucemi OSN. Státy by rovněž měly přijmout nezbytná opatření k uzavření existujících poboček, dceřiných společností a kanceláří zastupujících banky KLDR na svém území a ukončit korespondenční vztahy s těmito bankami, je-li tak vyžadováno příslušnými rezolucemi OSN.

Ve vztahu k Iránu FATF vyzývá k uplatnění hloubkové kontroly úměrné rizikům spojeným s touto jurisdikcí.

V červnu 2016 FATF uvítal, že vysocí představitelé Iránu přijali závazek vyřešit strategické nedostatky v oblasti AML/CFT a vyhledat technickou podporu pro splnění Akčního plánu a s ohledem učiněné pokroky FATF nadále nevyzývá k uplatňování protiopatření. Akční plán vyprší 31. ledna 2018 a FATF na následujícím únorovém jednání posoudí pokrok Íránu a přijme příslušné rozhodnutí.

Až do doby, kdy budou závazky Akčního plánu zcela naplněny, zůstává Írán ve veřejném prohlášení FATF. FATF je nadále znepokojen rizikem financování terorismu spojeným s Íránem a vyzývá státy, aby i nadále upozorňovaly své finanční instituce, že je nutné uplatňovat zesílenou hloubkovou kontrolu v rámci obchodních vztahů a transakcí s fyzickými i právnickými osobami z Iránu v souladu s FATF doporučením č. 19.

V rámci průběžného procesu sledování souladu států se standardy AML/CFT FATF rovněž uveřejnil zprávu, týkající se dalších jurisdikcí, jejichž systém AML/CFT vykazuje zásadní nedostatky (tzv. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 3 November 2017), avšak přijaly s FATF Akční plán k jejich odstranění. Situace v jednotlivých státech se liší, ale všechny přijaly závazek na nejvyšší politické úrovni k odstranění identifikovaných nedostatků.

Mezi státy, které mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT podle FATF patří Bosna a Hercegovina, Etiopie, Irák, Jemen, Srí Lanka, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko a Vanuatu. Oproti minulé zprávě FATF byla z tohoto seznamu vyřazena Uganda a nově zařazena Srí Lanka.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí přihlédnout k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.