Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

FATF vydal metodiku k digitální identitě

08.04.2020

Finanční analytický úřad upozorňuje na novou publikaci Finančního akčního výboru (FATF) týkající se digitální identity.

Cílem metodiky je dát úřadům i povinným osobám návod jak využívat systémy digitální identity, při identifikaci a kontrole klienta podle FATF doporučení 10. FATF definuje co má systém digitální identity splňovat, aby byl považován za spolehlivý a nezávislý.
V EU je digitální identita upravena nařízením e-IDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu).
Splňují-li systémy digitální identity určitá kritéria, představuje podle FATF jejich použití při identifikaci na dálku (bez fyzické přítomnosti klienta) standardní a možná dokonce nižší úroveň rizika. Povinná osoba však musí systém digitální identity podrobit řádnému hodnocení rizik, zejména i) rozumět technologii, architektuře a řízení daného systému a ii) zhodnotit úroveň spolehlivosti a nezávislosti daného systému vzhledem k rizikům legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, podvodům a dalším nezákonným finančním tokům.
V publikaci čtenáři dále najdou: rizika spojená s používání digitální identity (část IV) a informace k rizikově orientovanému přístupu k používání digitální identity (části V).