Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

12.04.2018

Dne 11. dubna 2018 vláda ČR na svém jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu. Téhož dne byla tato zpráva projednána Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ. V návaznosti na to dnes FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu, který vznikl k 1. lednu 2017 a navázal na činnost svého předchůdce, Finančního analytického útvaru.  Jednotlivé části výroční zprávy jsou věnovány analytické, legislativní a kontrolní činnosti, opomenuta není ani oblast mezinárodních sankcí a mezinárodních aktivit FAÚ. Zpráva již tradičně obsahuje anonymizované popisy některých konkrétních případů, které FAÚ řešil a jejichž cílem je nejen poučení a poskytnutí obecné zpětné vazby pro povinné osoby, ale i osvěta laické veřejnosti. Samostatná kapitola je rovněž věnována spolupráci s Daňovou kobrou. Na základě současných zkušeností v oblasti praní špinavých peněz zpráva predikuje další možný vývoj v této oblasti. V závěru výroční zpráva předkládá statistické údaje, odrážející vývoj v posledních 3 letech.

Výroční zpráva je k dispozici v části Zprávy o činnosti.