Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Moneyval zveřejnil hodnotící zprávu České republiky

11.02.2019

Dne 11. února 2019 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, známý pod názvem „Moneyval“, hodnotící zprávu České republiky. Tato zpráva reflektuje implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru z roku 2012 do české legislativy a praxe. Vlastní zpráva se soustředí jak na zhodnocení preventivních opatření aplikovaných na úrovni soukromého sektoru, tak na postupy státních orgánů.

V jednotlivých částech zprávy je zhodnoceno fungování finančního zpravodajství, šetření a stíhání praní špinavých peněz, soudní praxe, mechanismy konfiskace majetku, dohledové pravomoci a postupy a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Praní špinavých peněz není jediným tématem, na které se hodnocení soustředí. Součástí zprávy jsou rovněž pasáže o nástrojích boje proti financování terorismu, implementaci mezinárodních sankcí.

Výsledky hodnocení vyzdvihují především pozitivní legislativní vývoj nástrojů pro zajišťování a odčerpávání majetku, které se již aplikují v praxi, včasnou a kvalitní spolupráci se zahraničními partnery a adekvátní přístup ke koordinaci a spolupráci v otázkách boje proti financování terorismu, úměrný riziku, kterému je země vystavena.

Naopak v oblasti přístupu českých orgánů k šetření tohoto typu trestné činnosti by dle názoru hodnotitelů byla na místě větší proaktivita. Stejně tak je třeba zefektivnit i dohled nad soukromým sektorem, a to především prostřednictvím ukládání odrazujících pokut a posílení lidských zdrojů dohledových orgánů.

Česká republika bude v následujících měsících implementovat doporučení definovaná zprávou a v polovině roku 2020 podá výboru Moneyval zprávu o pokroku.