Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem ohlásit volnou živnost ve specifickém oboru činnosti

18.02.2021

Zákonem č. 527/2020 Sb., který novelizuje mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, byla zavedena povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, tedy povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. g) bodu 3 a 4 a § 2 odst. 1 písm. h) bodu 1 až 4 AML zákona a poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem, tedy povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, před započetím výkonu těchto činností ohlásit živnost volnou v oboru činnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, respektive  „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.

V případě těchto oborů činnosti tedy neplatí, že samotné ohlášení živnosti volné opravňuje k výkonu všech oborů činnosti do ní spadajících bez ohledu na to, zda byly ohlášeny, či nikoli, nýbrž je nutné specificky ohlásit tento obor činnosti.

Podnikatelé, kteří tyto činnosti již provozovali k 1. lednu 2021, mohou využít přechodného období a provést ohlášení nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 2. března 2021.

Podmínkou výkonu těchto oborů činnosti právnickou osobou je dále bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Právnické osoby, které tyto činnosti již provozovaly k 1. lednu 2021, mohou využít přechodného období a splnit podmínku bezúhonnosti výše uvedených osob do 90 dní od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. dubna 2021.

Ve sdělovacích prostředcích se lze setkat s mylnou informací, že poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem se rovněž musejí zapsat do registru těchto subjektů, který vede Finanční analytický úřad. Finanční analytický úřad žádnou takovou evidenci nevede a povinná registrace těchto subjektů je zajištěna právě prostřednictvím živnostenského rejstříku a speciálního oboru činnosti v rámci živnosti volné.