Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Reakce Finančního analytického úřadu na článek „Podnikatele čeká v roce 2018 řada změn“, uveřejněný na zpravodajském webu Hospodářských novin dne 4. 12. 2017

08.12.2017

Tento článek obsahuje zcela nepravdivé a nepřesné informace v části č. 6, týkající se skutečného majitele firmy.

Finanční analytický úřad od 1. 1. 2018 nepovede žádnou evidenci o skutečných majitelích firem. Podle novelizovaného zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., je vedením evidence skutečných majitelů pověřen rejstříkový soud. Uvedený zákon je plně v gesci Ministerstva spravedlnosti. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ukládá v § 29b právnickým osobám povinnost „vedení a průběžného zaznamenávání aktuálních údajů ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele“. Tyto údaje tedy vede právnická osoba především sama u sebe, dále zapisují do výše uvedené evidence údajů o skutečných majitelích, která bude uvedena do provozu od 1. 1. 2018.

Na splnění této povinnosti mají právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku čas do 1. 1. 2019, ostatní zapsané právnické osoby ještě o 2 roky déle.