Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Společné stanovisko k rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým je vystaven finanční sektor v EU.

07.11.2019

Dokument analyzuje současná i nově se objevující rizika na základě údajů a informací poskytnutých vnitrostátními orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu a získaných z vlastní činnosti evropských dohledových orgánů (EBA, EIOPA a ESMA).

Hlavní rizika jsou ve společném stanovisku rozdělená do dvou kategorií – horizontální rizika a sektorová rizika. Jako nejvýznamnější horizontální rizika se jeví: odchod Spojeného království (UK) z EU a s tím spojené obavy z účinnosti dohledu nad firmami, které z UK přesídlí do EU; nové technologie; virtuální měny; rozdíly v implementaci EU legislativy a v provádění dohledu; financování terorismu a de-risking.

Společné stanovisko ESA - Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector 6.16 MB stáhnout

Sektorová část společného stanoviska se konkrétně věnuje rizikům úvěrových institucí, institucí životního pojištění, zprostředkovatelů životního pojištění, vydavatelů elektronických peněz, platebních institucí, poskytovatelů půjček, směnáren, investičních společností a investičních fondů.

Jako doplněk ke stanovisku byl vytvořen interaktivní nástroj určený jak jednotlivcům, tak příslušným vnitrostátní orgánům i úvěrovým a finančním institucím, poskytující přehled všech rizik praní peněz a financování terorismu, kterým se společné stanovisko věnuje.