Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stanovisko FAÚ: Vztah AML zákona a nového zákona o platebním styku

08.01.2018

Dne 13. ledna 2018 vstoupí v účinnost nový zákon o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.) a jeho změnový zákon (zákon č. 371/2017 Sb.), kterým dochází i ke změně AML zákona, a to v definici povinné osoby, konkrétně § 2 odst. 1 bod 5), který nově zní „osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz“.
Protože v rámci nového zákona o platebním styku došlo k rozšíření pojmu platební služby, bude na základě výše uvedených legislativních změn AML zákon dopadat i na nové subjekty, na které dosud nedopadal. Konkrétně se jedná o subjekty poskytující službu nepřímého dání platebního příkazu a službu informování o platebním účtu.
Finanční analytický úřad (FAÚ) si je vědom specifické povahy činnosti těchto subjektů, která je v mnoha směrech značně odlišná od standardních úvěrových či finančních institucí, zejména tím, že přes tyto subjekty neprobíhají žádné přesuny finančních prostředků. Nicméně na druhou stranu je neoddiskutovatelné, že AML zákon se bude na tyto subjekty od 13. ledna 2018 vztahovat. FAÚ se jakožto hlavní regulátor v této oblasti vždy snaží aplikovat AML opatření jen v rámci a v rozsahu smyslu a účelu této právní úpravy. Vzhledem k výše uvedenému bude FAÚ vyžadovat od těchto subjektů přiměřenou, reálně proveditelnou a technicky možnou implementaci opatření stanovených AML zákonem. Konkrétně bude nutné, aby identifikace klienta byla prováděna vždy, pokud to AML zákon vyžaduje (tj. při obchodech v hodnotě nad 1000 EUR a v dalších případech, uvedených v § 7 odst. 2) a to v rozsahu stanoveném AML zákonem, ale provádění kontroly klienta, jejímž cílem je zejména zjistit smysl a účel a zamýšlenou povahu obchodu a původ peněžních prostředků, standardně vyžadováno nebude. Nicméně protože tyto subjekty mohou mít přehled o aktivitách na jednom či více účtech svého klienta, jejich povinností bude kromě identifikace zejména  monitorování a vyhodnocování transakcí a v případě, že bude některá transakce či transakční chování klienta podezřelé ve smyslu AML zákona, bude nahlášeno formou oznámení o podezřelém obchodu FAÚ.