Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Upozornění FATF na vysoce rizikové a další sledované jurisdikce

26.10.2020

Upozornění FATF na vysoce rizikové a další sledované jurisdikce

FATF dne 23. října 2020 znovu potvrdil, že KLDR a Írán jsou vysoce rizikové jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Vůči vybraným subjektům z obou jurisdikcí jsou v platnosti omezující opatření (mezinárodní sankce). V ČR jsou prováděny prostřednictvím přímo účinných nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 (KLDR) a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 a č. 267/2012 (Írán). Obchod nebo obchodní vztah s osobami nebo subjekty uvedenými v přílohách těchto nařízení, jsou povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) povinny vyhodnotit jako podezřelý obchod podle § 6 AML zákona.

Povinné osoby musí být obzvlášť obezřelé při provádění transakcí a v obchodních vztazích s KLDR, včetně severokorejských firem, finančních institucí a těch, kteří jednají jejich jménem.

Vůči Íránu FATF vyzývá k zesílenému dohledu nad pobočkami a dceřinými společnostmi finančních institucí se sídlem v Íránu.

Írán především dosud neratifikoval Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu („Palermská úmluva“) a Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu.

Povinné osoby podle AML zákona by měly přistoupit k těmto opatřením:

  • získat dodatečné informace o klientovi (např. zaměstnání, objem majetku, informace z veřejně dostupných databází, internetu apod.) a aktualizovat častěji identifikační údaje klientů a skutečných majitelů;
  • získat dodatečné informace o zamýšlené povaze a předmětu obchodního vztahu;
  • získat informace o zdroji finančních prostředků nebo majetku klienta;
  • získat informace o důvodech zamýšleného nebo uskutečněného obchodu;
  • získat souhlas vedení s uzavřením nebo pokračováním obchodního vztahu;
  • provádět zesílené sledování obchodního vztahu častějšími kontrolami a určením vzorců transakcí, které vyžadují hlubší přezkoumání;
  • vyžadovat, aby první platba proběhla přes účet, který je na jméno klienta vedený v bance podléhající srovnatelným povinnostem identifikace a kontroly klienta jako v ČR;
  • nepřebírat identifikaci podle § 11 AML zákona od osob usazených v Íránu.

FATF zvýšeně sleduje další jurisdikce, které mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT, těmi jsou: Albánie, Bahamy, Barbados, Botswana, Ghana, Jemen, Jamajka, Kambodža, Mauricius, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Sýrie, Uganda a Zimbabwe. Nově nebyly identifikovány žádné jurisdikce. Ze seznamu jurisdikcí se strategickými nedostatky byly vyňaty Island a Mongolsko.

Povinné osoby při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku vyhodnotí všechny osoby a finanční instituce ze shora uvedených jurisdikcí jako rizikové ve smyslu § 9 odst. 4 (příloha II bod 3) AML zákona a neuplatní ve vztahu k těmto subjektům zjednodušující postupy v rámci kontroly klienta.