Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Upozornění na Veřejné prohlášení FATF a Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces

26.02.2018

FATF na plenárním jednání dne 23. února 2018 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Jedná o KLDR a Írán. Vůči těmto státům přijalo mezinárodní společenství omezující opatření.
V ČR jsou prováděny prostřednictvím Nařízení Rady (EU) 2017/1509 a Nařízení Rady (EU) č. 267/2012.

Finanční instituce by měly být obzvlášť obezřetné v obchodních vztazích a transakcích s KLDR, včetně tamních společností, finančních institucí a těch, kteří jednají jejich jménem.

Vůči Íránu, jehož akční plán vypršel 31. ledna 2018 nebude FATF uplatňovat protiopatření, ale vyzývá k uplatňování zesílené hloubkové kontroly úměrně rizikům spojeným s touto jurisdikcí.

V rámci probíhajícího procesu sledování souladu států se standardy AML/CFT FATF nově identifikoval Srbsko jako jurisdikci, jejíž systém AML/CFT vykazuje zásadní nedostatky. Srbsko se však zavázalo spolupracovat s FATF a MONEYVALem na posílení svého režimu AML/CFT.

Státy se strategickými nedostatky v oblasti AML/CFT jsou: Etiopie, Irák, Jemen, Srí Lanka, Srbsko, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko a Vanuatu. Oproti minulé zprávě FATF byla z tohoto seznamu vyřazena Bosna a Hercegovina.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí přihlédnout k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.