Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zřízení Finančního analytického úřadu

30.12.2016

Na základě zákona č. 368/2016 Sb., jenž byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. 11. 2016 částka 147, novelizujícího zákon č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaniká ke dni 31. 12. 2016 Finanční analytický útvar jako odbor Ministerstva financí. Veškeré jeho úkoly a pravomoci přechází s účinností od 1. 1. 2017 na nově vznikající Finanční analytický úřad. Veškeré informace o činnosti Finančního analytického úřadu naleznete na webových stránkách www.financnianalytickyurad.cz.