Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Analýza

Finanční analytický úřad plní v rámci své působnosti v pozici finanční zpravodajské jednotky celou řadu významných úkolů. Tím hlavním je však výkon funkce generálního státního orgánu pro sběr a analýzu podezřelých obchodů. Podezřelým obchodem se v tomto případě obecně rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu. Podezřelé obchody Finančnímu analytickému úřadu oznamují zákonem definované „povinné osoby“, zejména banky a další úvěrové a finanční instituce, ale např. i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her a za určitých okolností i právní profese jako advokáti a notáři. Vlastní analytický proces následně v prvotní fázi spočívá především ve shromáždění a vyhodnocení pokud možno co největšího množství relevantních informací souvisejících s prověřovaným případem. Tyto informace jsou jednak automaticky generovány z dostupných zdrojů a databází a jednak jsou cíleně získávány s ohledem na vývoj a směřování jednotlivých kauz. Jelikož se Finanční analytický úřad v rámci své činnosti setkává s velice širokým spektrem různorodých jednání, je zde poměrně omezena možnost využití obecných algoritmů a schémat. K této skutečnosti navíc v průběhu šetření mnohdy přistupují i další specifika, zejména omezený časový prostor při rozhodování o blokaci finančních prostředků a s ohledem na pokračující globalizaci také mezinárodní prvek. I za těchto podmínek však musí být v rámci analytického procesu zjištěno, zda se v jednotlivých kauzách jedná například o podezření ze spáchání  trestného činu či z jiného protiprávního jednání, anebo jsou-li prověřované transakce korektní. Hlavním procesním výstupem analytické činnosti je pak podání trestního oznámení podle trestního řádu v případě zjištění podezření ze spáchání trestného činu nebo poskytnutí informací zejména Finanční správě, Celní správě, Policii České republiky v případě zjištění skutečností významných pro činnost těchto institucí.