Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nadnárodní hodnocení rizik

Také na úrovni EU probíhá hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Evropská komise v souladu s čl. 6 AML směrnice (směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 v platném znění) provádí nadnárodní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (SNRA) a podává o něm zprávu.

Druhé kolo nadnárodního hodnocení rizik:
Zpráva o druhém kole, včetně připojeného dokumentu,
byla zveřejněna dne 24. 7. 2019 na webových stránkách EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575027562761&uri=CELEX:52019DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1570190003049&uri=CELEX:52019SC0650

První kolo nadnárodního hodnocení rizik:
Zpráva o prvním kole byla zveřejněna
dne 26. 6. 2017 na webových stránkách EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513603495320&uri=CELEX:52017DC0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513603495320&uri=CELEX:52017SC0241