Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní hodnocení rizik

For the Report in the English language please scroll down.

Informace ke druhému kolu národního hodnocení rizik

Cílem procesu národního hodnocení rizik je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.
Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad. 
Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a dále nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.
Máte-li zájem se do tohoto druhého kola zapojit, prosím napište nám email na fau@mfcr.cz. Předpokládáme, že spolupráce bude probíhat zejména formou expertních konzultací.

Zástupci povinných osob a/nebo jejich sdružení ve svém emailu uvedou:

 • celý název a IČO povinné osoby (resp. sdružení povinných osob), která o své zapojení žádá
 • typ povinné osoby (resp. povinných osob, které zastupuje) podle příslušného ustanovení AML zákona (včetně uvedení odstavce, písmena a bodu, pokud se Vás týká)
 • webové stránky povinné osoby (resp. sdružení povinných osob)
 • jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby (e-mail a telefon).

Zástupci nestátních neziskových organizací ve svém emailu uvedou: 

 • celý název a IČO nestátní neziskové organizace, která o své zapojení žádá
 • cíle a popis činnosti NNO
 • výroční zprávu NNO
 • webové stránky NNO
 • jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby (e-mail a telefon).

Finanční analytický úřad upozorňuje, že se zainteresovanými subjekty může sdílet informace pouze v souladu s AML zákonem a dle zásady need-to-know.

Informace k prnímu kolu národního hodnocení rizik

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento proces se řídí příslušnou metodikou FATF a povinnost jej provést vyplývá z doporučení FATF a ze čtvrté AML směrnice.

FAÚ koordinoval celý proces. Do procesu národního hodnocení rizik se v různé míře zapojily všechny zainteresované státní orgány a také některé povinné osoby. Mezi zainteresované státní orgány se řadí: Finanční analytický úřad a dále ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, kultury a zahraničních věcí, příslušné útvary Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká národní banka, dozorčí orgány pro sektor hazardních her, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a Česká obchodní inspekce.

Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z proběhnuvšího prvního kola, byla předložena do Vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu:

Zpráva o prvním kole procesu Národního hodnocení rizik ML/FT 1.04 MB stáhnout
Podkladové informace k národnímu hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu za státní zastupitelství 2.29 MB stáhnout
Statistika stíhané trestné činnosti z informačních zdrojů Ministerstva spravedlnosti (xlsx) 39.59 KB stáhnout
Statistika Policie ČR - Sestava vybrané trestné činnosti pro účely národního hodnocení rizik ML/FT (xlsx) 33.23 KB stáhnout

Public version of the Report on the First Round of the National ML/TF Risk Assessment Process translated in English:

Report on the first round of national ML/TF risk assessment (pdf) 1.43 MB stáhnout
annex 5.7 (xlsx) 36.02 KB stáhnout
annex 5.8 (xlsx) 46.26 KB stáhnout
annex 5.10 (pdf) 3.14 MB stáhnout

Neveřejné verze pro povinné osoby:

Zpracovatelé chápou sdílení informací s povinnými osobami jako významnou přidanou hodnotu českého národního procesu. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.

Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, mohou zaslat žádost o její poskytnutí na emailovou adresu: fau@mfcr.cz

Do předmětu e-mailu uveďte prosím slova „národní hodnocení rizik“.

V textu e-mailu uveďte prosím následující údaje:

 • celý název povinné osoby, která o zprávu žádá
 • IČO povinné osoby, která o zprávu žádá
 • typ povinné osoby podle příslušného ustanovení AML zákona (včetně uvedení odstavce, písmena a bodu, pokud se Vás týká)
 • webové stránky povinné osoby
 • jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby
 • a dále preferovaný způsob zaslání zprávy s ohledem na její neveřejný charakter.