Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kontaktní osoba

Vzor oznámení kontaktní osoby

Tento vzor je určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 22 AML zákona povinnost neprodleně informovat FAÚ o určení konkrétního zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.

FAÚ vydal tento vzor pouze jako nezávazný návod pro povinné osoby, které mají povinnost informovat FAÚ o určení kontaktní osoby.

Vysvětlivky pro publikovaný vzor oznámení kontaktní osoby

 • § 22 AML zákona – o určení kontaktní osoby (příp. zástupce kontaktní osoby) informuje úvěrová nebo finanční instituce a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), d) a h) AML zákona neprodleně FAÚ, tzn. okamžitě po té, co se stala povinnou osobou.
 • [………………]

   vyplní se odpovídající údaje za povinnou osobu.
 • Typ povinné osoby

  1) – do textu oznámení o určení kontaktní osoby se vyplní příslušný paragraf, písmeno a bod podle typu povinné osoby – viz § 2 odst. 1 AML zákona. Je-li činností, pro které je společnost povinnou osobou více, vyplní se příslušný paragraf, písmeno a body všech těchto činností, např.:
  -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona…“ = v případě směnárny,
  -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 a 10 AML zákona…“ = v případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a současně směnárny.
  -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 AML zákona…“ = v případě banky,
 • Kontaktní osoba

  2),

  Zástupce kontaktní osoby

  2)– musí být určena alespoň jedna kontaktní osoba za podmínek stanovených v § 22 odst. 1 až 3 AML zákona. Může být určeno i více kontaktních osob nebo zástupců kontaktní osoby anebo nemusí být určen žádný zástupce kontaktní osoby v závislosti na konkrétní situaci a potřebách dané povinné osoby tak, aby tato byla schopna zajistit včasné podávání oznámení o podezřelém obchodu i provádění neodkladných úkonů a plnění pokynů FAÚ.
 • Informace o určení kontaktní osoby se zasílá datovou schránkou nebo prostřednictví zabezpečeného elektronického spojení MoneyWeb jako příloha (scan ve formátu *.pdf). Pouze v případě, že povinná osoba nemá zřízenu datovou schránku nebo spojení MoneyWeb, zasílá informaci o určení kontaktní osoby e-mailem.

 • Povinná osoba dále neprodleně informuje FAÚ o následujících skutečnostech:

  -    změně dílčích údajů ke kontaktní osobě nebo zástupci kontaktní osoby
       (např. čísla mobilu, e-mailové adresy, faxu),
  -    změně typu povinné osoby,
  -    změně kontaktní adresy nebo sídla povinné osoby.
  -    změně názvu povinné osoby,
  -    změně stávající kontaktní osoby nebo zástupce kontaktní osoby.

Dokumenty ke stažení

Vzor - Oznámení o určení/změně kontaktní osoby 16.34 KB stáhnout