Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Systém vnitřních zásad

S ohledem na skutečnost, že dnem 1. 1. 2017 byl zřízen samostatný Finanční analytický úřad, na který v plném rozsahu přešla působnost bývalého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, je nezbytné opravit v SVZ odkazy na Ministerstvo Financí ČR, ev.  zkratky typu FAÚ MF, na Finanční analytický úřad, popř. jen FAÚ. Stejně tak je nezbytné opravit či aktualizovat kontaktní údaje na Finanční analytický úřad (např. údaj o datové schránce FAÚ). Veškeré informace k této problematice jsou dostupné v sekci „Kontakty“.


Vzor systému vnitřních zásad

Tento vzor je určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 21 AML zákona povinnost vypracovat SVZ.

FAÚ publikuje tento vzor pouze jako návod pro povinné osoby a není tedy a ani nemůže být závazným vzorem SVZ vypracovaným podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj SVZ konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.

Vysvětlivky pro publikovaný vzor systému vnitřních zásad

  • Takto označený text

     SVZ  je nezbytné změnit v závislosti na konkrétních podmínkách a činnosti povinné osoby, např.:

        - pokud povinná osoba neuzavírá s klienty obchodní vztahy, vymaže ustanovení o těchto vztazích, která se jí netýkají,
        - namísto výrazu „povinná osoba“ vypsat název společnosti, případně pracovní pozici zaměstnance, který danou činnost v rámci společnosti vykonává (např. přepážkový pracovník, kontaktní osoba…),
        - pokud se některá ustanovení povinné osoby netýkají, vymaže je nebo tato ustanovení upraví podle konkrétních podmínek.

  • [Takto označený text]  jsou komentáře a pokyny FAÚ určené povinným osobám tzn., jaké náležitosti mají povinné osoby v jakých částech SVZ doplnit.

Vzorový Systém vnitřních zásad ke stažení

Finanční analytický úřad zveřejňuje nový vzorový SVZ, platný od  1. 1. 2021 a předešlé verze:

Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) – platný od 29.3.2021 910.81 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (docx) – platný od 29.3.2021 104.57 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) + vyznačené změny k 29.3.2021 968.07 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (docx) – platný od 1.1.2021 103.47 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) + vyznačené změny k 1.1.2021 963.54 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) – platný od 1.1.2021 908.66 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad + vyznačené změny od 01.05.2020 894.75 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (docx) - platný od 01.05.2020 115.61 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) - platný od 01.05.2020 545.94 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad (pdf) - platný od 25.05.2017 574.30 KB stáhnout
Vzorový systém vnitřních zásad + vyznačené změny (pdf) 593.83 KB stáhnout
Vzorový Systém vnitřních zásad (docx) - platný do 24.05.2017 118.17 KB stáhnout

Upozornění pro povinné osoby, které zpracovávaly SVZ podle vzoru publikovaného do data 24. 5. 2017

K datu 25. 5. 2017 proběhla aktualizace vzorového SVZ. Není-li aktualizované znění v souladu s Vámi implementovaným SVZ, doporučujeme proporcionálně upravit Vaše interní předpisy.
Za tímto účelem zveřejňujeme aktualizovaný SVZ včetně vyznačení provedených změn:

Nejčastější nedostatky, které se vyskytují v systémech vnitřních zásad u provozovatelů hazardních her

Vzhledem k rostoucímu počtu systémů vnitřních zásad zasílaných Finančnímu analytickému úřadu provozovateli hazardních her, byl sestaven seznam nejčastějších nedostatků, které se v těchto SVZ objevují.

Dokument aktualizován: 12.04.2017

Nejčastější nedostatky v SVZ u provozovatelů hazardních her (pdf) 251.06 KB stáhnout