Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv mezinárodních sankcí

16. 4.2021

Informace o vyjmutí 6 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 15. dubna 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 6 subjektů, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 6 subjektů ze sankčního seznamu OSN 170.45 KB stáhnout

7. 4. 2021

Informace o změnách v údajích 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 6. dubna 2021 údaje u 1 fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.

Informace o změnách v údajích 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh) 188.32 KB stáhnout

6. 4. 2021

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) doplnil dne 5. dubna 2021 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením údaje nově vkládaného.

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Jemenu 168.13 KB stáhnout

6. 4. 2021

Informace o vyjmutí 1 entity ze sankčního seznamu OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky, rozhodl dne 5. dubna 2021 o vyjmutí v příloze uvedené 1 entity ze sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato entita zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 1 entity ze sankčního seznamu OSN vůči Středoafrické republice 124.11 KB stáhnout

24. 3. 2021

Informace o změnách v údajích 8 osob na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 23. března 2021 údaje u 8 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.

Informace o změnách v údajích 8 osob na sankčním seznamu OSN 166.59 KB stáhnout

6. 3. 2021

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti, zřízený podle rezoluce 1591(2005) týkající se Súdánu, rozhodl dne 5. března 2021 o vyjmutí v příloze uvedené jedné fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN 46.62 KB stáhnout

3. 3. 2021

Rozšíření sankcí OSN vůči Jemenu na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN vydala dne 25. února 2021 svou rezoluci č. 2564(2021) k Jemenu, v jejíž příloze rozšířila sankční seznam OSN o jednu fyzickou osobu (Sultan Saleh Aida Aida Zabin), vůči níž se vedle zbrojního embarga a cestovních omezení uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 11 rezoluce RB OSN č. 2140(2014). 

Rozšíření sankcí OSN vůči Jemenu na další osobu - rezoluce RB OSN č. 2564 (2021) 204.67 KB stáhnout

2. 3. 2021

Zařazení 4 osob na sankční seznam EU z důvodu závažného porušování a zneužívání lidských práv

V návaznosti na nově přijatý režim autonomních sankcí EU v souvislosti se závažným porušováním a zneužíváním lidských práv Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU zařadila dne 2. března 2021 na sankční seznam EU první čtyři fyzické osoby. Vůči těmto osobám, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) 2021/371, se s účinností od 2. 3. 2021 uplatní v celé EU opatření podle článku 3 nařízení (EU) 2020/1998 ke zmrazení jejich majetku a dále zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv (finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů) těmto osobám.

Nařízení Rady EU 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv 549.18 KB stáhnout
Prováděcí nařízení Rady EU 2021/371 ze dne 2. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv 517.68 KB stáhnout

27. 2. 2021

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku na další 3 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 26. února 2021 na sankční seznam OSN další 3 fyzické osoby specifikované v příloze, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku na další 3 osoby 189.06 KB stáhnout

24. 2. 2021

Informace o úpravě údajů u 92 osob na sankčním seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů dne 23. února 2021 informoval, že ke dni 31. ledna 2021 provedl na základě ročního přezkumu za r. 2020 technickou úpravu v záznamech specifikovaných v příloze a týkajících se celkem 92 fyzických osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu OSN.

Informace o úpravě údajů u 92 osob na sankčním seznamu OSN 232.86 KB stáhnout

23. 2. 2021

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky dne 22. února 2021 doplnil údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny tučným písmem s podtržením.

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN 225.85 KB stáhnout

20. 2. 2021

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 19. února 2021 o vyjmutí v příloze uvedených dvou fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN 263.00 KB stáhnout

19.01.2021

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. ledna 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN 144.05 KB stáhnout

05.10.2020

Rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že byly s účinností k 2.10.2020 rozšířeny seznamy osob vůči nimž se uplatní zmrazovací opatření a zákaz vstupu do EU.

Rozhodnutí Rady (EU) č. 1388/2020 549.86 KB stáhnout
Nařízení Rady (EU) č. 1387/2020 550.87 KB stáhnout

17.12.2020

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 16. prosince 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 subjekt, jak je tento specifikován v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tento subjekt zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči němu daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN 119.86 KB stáhnout

2.12.2020

Informace o vyjmutí 1 osoby a 11 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 1. prosince 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 fyzickou osobu a 11 subjektů, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tato osoba a subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 1 osoby a 11 subjektů ze sankčního seznamu OSN 170.96 KB stáhnout

3.11.2020

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 2. listopadu 2020 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změny v údajích u jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN v v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo 24.03 KB stáhnout

14.10.2020

Aktualizovaná vodítka k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

V květnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise vodítka jak poskytovat humanitární pomoc v boji proti nemoci Covid-19 v oblastech, na něž se vztahují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) a konkrétně se zaměřila na sankční režim vůči Sýrii. Nyní Komise vodítka rozšířila o výklad k dalším dvěma sankčním režimům, a to vůči Íránu a Venezuele. Kapitola týkající se Sýrie zůstala nezměněna. Ke stažení poskytujeme celá aktualizovaná vodítka a doprovodné prohlášení Komise. Oboje je zatím dostupné jen v anglické verzi.

Aktualizovaná vodítka Evropské komise 863.83 KB stáhnout
Prohlášení Evropské komise 316.23 KB stáhnout

9.10. 2020

Přidání jedné osoby na sankční seznam vůči Al-Kaidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Dá‘iš), al-Káidě a s nimi spojeným osobám a subjektům, přidal dne 8. října 2020 1 fyzickou osobu na sankčním seznamu OSN. Vůči této osobě se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku.

Přidání 1 osoby na sankční seznam OSN vůči ISIL, al-Káida 46.67 KB stáhnout

24.10.2019

Seznam zemí, vůči nimž EU uplatňuje omezující opatření

Finanční analytický úřad zveřejňuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření. Podrobněji se s příslušnými předpisy a případnými vodítky k nim lze seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.


11.09.2020

Změna údajů u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, změnil dne 10. září 2020 údaje u 10 fyzických osob a 1 subjektu, uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017). Provedené změny jsou vyznačeny přeškrtnutím nebo podtržením příslušného údaje v příloze.

Změna v údajích u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá 186.40 KB stáhnout

20.08.2020

Změna v údajích dvou fyzických osob a tří entit na sankčním seznamu OSN vůči Demokratické republice Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, doplnil dne 19. srpna 2020 údaje týkající se dvou fyzických osob a 3 entit již dříve uvedených na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny podtržením doplňovaných údajů a informací.

Změna v údajích dvou fyzických osob a tří entit na sankčním seznamu OSN vůči Demokratické republice Kongo 72.12 KB stáhnout

29.07.2020

Změna v údajích 6 fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezoluce č. 2127 (2013) upravil dne 28. července 2020 údaje u šesti fyzických osob, jimž, podle čl. 9 a 13 rezoluce č. 2399 (2018), je zakázáno cestování a jejichž finanční prostředky mají být zmrazeny. Změna je v příloze vyznačena přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích 6 fyzických osob na seznamu OSN vůči Středoafrické republice k 28.7.2020 95.23 KB stáhnout

17.07.2020

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na 1 další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 16. července 2020 na sankční seznam OSN 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017). Veškeré známé identifikační údaje jsou uvedené v příloze.

Identifikace 1 osoby přidané na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě k 16.07.2020 27.52 KB stáhnout

22.05.2020

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá  o jednu další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 21. května 2020 na sankční seznam OSN 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017). Veškeré známé identifikační údaje jsou uvedené v příloze.

Identifikace jedné fyzické osoby na seznamu OSN k 21.05.2020 44.25 KB stáhnout

12.05.2020

Změna v údajích jednoho subjektu na seznamu OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce RB OSN č. 1718 (2006) změnil dne 11.5.2020 údaje u jednoho subjektu, jehož finanční prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006). Změna je v příloze vyznačena přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jednoho subjektu na seznamu OSN vůči KLDR k 11. 5. 2020 23.09 KB stáhnout

06.05.2020

Informace o doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky doplnil dne 5. května 2020 údaje u jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Doplněné údaje jsou v příloze vyznačeny podtržením..

Doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice k 05.05.2020 70.66 KB stáhnout

22.04.2020

Informace o zařazení 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Středoafrické republice

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky rozhodl dne 20. dubna 2020 o zařazení jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Více informací včetně dostupných identifikačních údajů osoby lze nalézt v příloze.

Identifikace 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice k 20.04.2020 338.12 KB stáhnout

25.03.2020

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 24. března 2020 o vyjmutí v příloze uvedené fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Identifikace osoby vyjmuté ze sankčního seznamu OSN k 24.03.2020 154.63 KB stáhnout

05.03.2020

Zařazení tří subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů přidal dne 4. března 2020 na sankční seznam OSN další tři, v příloze blíže specifikované, subjekty, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku a zbrojní embargo podle rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

Identifikace 3 subjektů přidaných na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě k 04.03.2020 153.26 KB stáhnout

26.02.2020

Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, upravil dne 25. února 2020 údaje týkající se pěti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii k 25. únoru 2020 52.55 KB stáhnout

26.02.2020

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 25. února 2020 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 25. únoru 2020 651.88 KB stáhnout

24.02.2020

Zařazení dvou subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů přidal dne 23. února 2020 na sankční seznam OSN další dva, v příloze blíže specifikované, subjekty, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku a zbrojní embargo podle rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

Identifikace 2 subjektů přidaných na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě k 23.02.2020 169.75 KB stáhnout

19.02.2020

Informace o vyjmutí dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 18. února 2020 o vyjmutí v příloze uvedených 2 fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Identifikace 2 subjektů vyjmutých ze sankčního seznamu OSN k 18.02.2020 150.54 KB stáhnout

07.02.2020

Zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 6. února 2020 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou, fyzickou osobu, vůči níž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008), znovu potvrzená v čl. 2 rezoluce RB OSN č. 2360 (2017).

Identifikace jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 06.02.2020 126.46 KB stáhnout

05.02.2020

Informace o přidání jedné osoby na sankční sezam vůči ISIL (Dá‘iš) a Al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), Al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů schválil dne 4. února 2020 rozšíření seznam osob a subjektů, vůči kterým se uplatní zmrazení aktiv, zákaz cestování a zbrojní embargo o níže uvedenou osobu.

QDi.425 Name: 1: AMADOU 2: KOUFA 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: Approximately 1958 POB: Koufa, Mali Good quality a.k.a.: a) Amadou Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Mali Listed on: 4 Feb.2020 Other information: Founder of the Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), executive of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Eye colour: brown. Hair colour: dark. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
Slovní zdůvodnění zařazení na seznam je dostupné zde: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.
Kompletní aktuální seznam je dostupný zde: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Identifikace osoby na sankčním sezamu vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě 50.87 KB stáhnout

20.12.2019

Informace o zavedení finančních sankcí vůči 5 osobám na sankčním seznamu OSN vůči Mali.

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2374 (2017) týkající se Mali, rozhodl dne 19. prosince 2019 o zavedení finančních sankcí vůči 5 fyzickým osobám, vůči kterým se doposud uplatňovala pouze cestovní omezení (tzv. travel ban). S okamžitou platností se tak zmrazují veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje v příloze uvedených 5 fyzických osob, jakož se současně i zakazuje přímo i nepřímo jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje těmto osobám zpřístupnit.

Identifikace pěti osob na sankčním seznamu OSN vůči Mali. 112.19 KB stáhnout

31.10.2019

Informace o vyjmutí 2 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. října 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následující 2 subjekty:

IQe.173 Name: STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS
A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS F.k.a.: na Address: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.174 Name: STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION
A.k.a.: a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS F.k.a.: na Address: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


20.08.2020

Změna v údajích dvou fyzických osob a tří entit na sankčním seznamu OSN vůči Demokratické republice Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, doplnil dne 19. srpna 2020 údaje týkající se dvou fyzických osob a 3 entit již dříve uvedených na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny podtržením doplňovaných údajů a informací.

Změna v údajích dvou fyzických osob a tří entit na sankčním seznamu OSN vůči Demokratické republice Kongo 72.12 KB stáhnout

14.10.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 11. října 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 11.10.2019 89.47 KB stáhnout

06.11.2019

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 5. listopadu 2019 o vyjmutí v příloze uvedené fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN k 5.11.2019 44.37 KB stáhnout

14.10.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 11. října 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 11.10.2019 89.47 KB stáhnout

09.09.2019

Informace o doplnění údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky dne 6. září 2019 doplnil údaje týkající se jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny tučným písmem s podtržením.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 6. 9. 2019 115.44 KB stáhnout

21.08.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 20. srpna 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 21. 8. 2019 114.39 KB stáhnout

12.08.2019

Změna v údajích sankcionované osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 9. srpna 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 9. 8. 2019 73.28 KB stáhnout

11.07.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči Mali o 5 fyzických osob

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí č. 2374 (2017) vůči Mali zařadil dne 10. července na sankční seznam dalších 5 fyzických osob, na něž se podle rezoluce č. 2374 (2017) vztahuje zákaz vycestovat:

MLi.004 Name: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR 3: na 4: na
Title: na Designation: President of the Humanitarian Commission of the Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal DOB: 31 Dec. 1963 POB: Tin-Essako, Kidal region, Mali Good quality a.k.a.: Intahmadou Ag Albachar Low quality a.k.a.: na Nationality: Mali Passport no: na National identification no: Mali National identification no: 1 63 08 4 01 001 005E Address: Quartier Aliou, Kidal, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Ahmed Ag Albachar is a prominent businessman and, since early 2018, a special advisor to the Governor of Kidal region. An influential member of the Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), belonging to the Ifoghas Tuareg community, Ahmed Ag Albachar also mediates relations between the Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) and Ansar Dine (QDe.135).

MLi.005 Name: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI 4: na
Title: Cadi Designation: na DOB: a) 1 Jan. 1962 b) 1 Jan. 1963 c) 1 Jan. 1964 POB: Ariaw, Tombouctou region, Mali Good quality a.k.a.: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn Low quality a.k.a.: Houka Houka Nationality: Mali Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 10 July 2019  Other information: Houka Houka Ag Alhousseini was appointed by Iyad Ag Ghaly (QDi.316) as the Cadi of Timbuktu in April 2012 after the establishment of the jihadist caliphate in northern Mali. Houka Houka used to work closely with the Hesbah, the Islamic police headed by Ahmad Al Faqi Al Mahdi, jailed at the Detention Centre of the International Criminal Court in The Hague since September 2016.

MLi.006 Name: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA
Title: na Designation: Deputy chief of staff of the regional coordination of the Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao DOB: 1 Jan. 1978 POB: Djebock, Mali Good quality a.k.a.: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha Low quality a.k.a.: Yoro Nationality: Mali Passport no: na National identification no: Mali National identification no: 11262/1547 Address: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mahri Sidi Amar Ben Daha is a leader of the Lehmar Arab community of Gao and military chief of staff of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l’Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) coalition.

MLi.007 Name: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI
Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1979 POB: Tabankort, Mali Good quality a.k.a.: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Low quality a.k.a.: a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rouggy c) Mohamed Rouji Nationality: Mali Passport no: a) AA00272627 b) AA0263957 National identification no: na Address: Bamako, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).

MLi.008 Name: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: na
Title: na Designation: Member of Parliament  DOB: 1958 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Mali Passport no: Mali number D9011156 National identification no: na Address: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mohamed Ould Mataly is the former Mayor of Bourem and current Member of Parliament for Bourem’s constituency, part of the Rassamblement pour le Mali (RPM, President Ibrahim Boubacar Keita’s political party). He is from the Lehmar Arab community and an influential member of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l’Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) coalition.

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN je k nalezení na adrese:
 www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials/summaries.

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti se situací v Mali lze nalézt na adrese:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials.

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


1. 7. 2019

Informace o vyjmutí 13 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 28. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následujících celkem 13 subjektů:

IQe.007 Name: AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU- GREIB A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Baghdad International Airport, General Street, Bagdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.011 Name: ANIMAL HEALTH DEPARTMENT

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.012 Name: ARAB IraqI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 29041, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.034 Name: GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ahrar, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.035 Name: GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.036 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS Name (original script): المصلحة العامة للمزارع الحكومیة

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21035, General Ramadi Street,

entrance of Agaruf Street, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed4T on: 4T26 Apr. 20044T

Other information:

IQe.037 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.080 Name: NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.104 Name: STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Dujail - Salah Eldin, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.105 Name: STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.147 Name: STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.165 Name: STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.171 Name: STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES A.k.a.: a) STATE FISHERIES ORGANIZATION b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


26.06.2019

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN, zřízený podle rezoluce 2206 (2015) k situaci v Jižním Súdánu, změnil dne 25. června 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN 73.51 KB stáhnout

25.06.2019

Informace o vyjmutí 17 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 24. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následujících celkem 17 subjektů:

IQe.015 Name: AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Bagdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.026 Name: DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES

A.k.a.: Directorate General of Medical Appliances F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 17041, Baghdad, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.029 Name: DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.056 Name: IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.062 Name: IRAQI REFRESHMENT COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.075 Name: MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.095 Name: NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.106 Name: STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT A.k.a.: STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.107 Name: STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.128 Name: STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ramadi, Al Anbar, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.140 Name: STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.146 Name: STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.172 Name: STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.176 Name: STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES A.k.a.: a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA) d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS F.k.a.: na Address: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq b) Nassiryah, Iraq c) Kirkuk, Iraq d) Hilla, Iraq e) Yousufia, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.181 Name: STATE ORGANIZATION FOR MINERALS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.023 Name: DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.081 Name: NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


22.05.2019

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 21. května 2019 o vyjmutí níže uvedené osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN:

QDi.202 Name: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

Title: na Designation: na DOB: 18 May 1981 POB: Arbil, Iraq Good quality

a.k.a.: a) Mazen Ali Hussein born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad

born 1 Jan. 1980 Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: German travel

document (“Reiseausweis”) A 0144378 (revoked as at Sep. 2012) National

identification no: na Address: 94051 Hauzenberg, Germany Listed on: 6 Dec. 2005

(amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 1 May 2019) Other

information: Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). Released from custody in Germany

on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

concluded on 30 Jul. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015)

was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


15.05.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na 1 entitu a vyřazení jedné osoby ze seznamu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, rozhodl dne 14. května 2019 o zařazení na sankční seznam OSN 1 entity, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017):

QDe.161 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) A.k.a.: a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL F.k.a.: na Address: na Listed on: 14 May 2019 Other information: Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL – K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/xxxx

Téhož dne Sankční výbor současně ze sankčního seznamu vyjmul následující fyzickou osobu:

QDi.148 Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI Name (original script): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Title: na Designation: na DOB: 30 Nov. 1974 POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Diael Haak George born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George born 30 Nov. 1974 in Algeria Low quality a.k.a.: a) Abou Anis b) Abu Anis Nationality: Tunisia Passport no: Tunisia number M788331, issued on 28 Sep. 2001 (expired 27 Sep. 2006) National identification no: na Address: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) Listed on: 12 Nov. 2003 ( amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011 ) Other information: Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840 click here

 Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


15.05.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 14. května 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následující subjekty:

IQe.021 Name: DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.050 Name: IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.082 Name: NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.127 Name: STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 74, Basrah, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


02.05.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na 1 další osobu a změny v údajích dalších osob

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční

FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA ČESKÉ REPUBLIKY

Prohlášení o přístupnosti | © 2017 Finanční analytický úřad | Všechna práva vyhrazena