Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

19.04.2018

Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se zprovozněním Sankční mapy EU již nadále nebude aktualizován přehled sankčních předpisů dosud zveřejňovaný ve formátu pdf souboru s názvem „Restrictive measures in force“ na stránkách Evropské služby pro vnější akci (EEAS). Současně, s avizovaným ukončením zveřejňování konsolidované verze sankčního seznamu EU, FAÚ sděluje, že jediným nástrojem, kde lze zjišťovat informace o aktuálních sankcích a sankcionovaných osobách a subjektech zůstane nadále Sankční mapa EU. Tento nástroj spravuje Evropská komise. FAÚ opakovaně zdůrazňuje, že i v případě sankční mapy se jedná pouze o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí, a to nejlépe prostřednictvím veřejně (zdarma) přístupné aplikace EUR-Lex – přístup k právu Evropské unie.

Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/

Finanční analytický úřad upozorňuje, že Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.

Pro potřeby úvěrových a finančních institucí zůstává i nadále k využití tzv. FSD – Finanční sankční databáze, provozovaná na platformě FSF a přístupná na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf. Pro přístup k platformě FSF je třeba mít zřízen účet "EU Login". Postupujte podle pokynů uvedených na stránce přihlášení EU, která se zobrazí po kliknutí na výše uvedený odkaz. Předmětnou databázi spravuje Evropská komise ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací s cílem usnadnit finančním a úvěrovým institucím uplatňování finančních sankcí, přičemž EEAS současně upozorňuje, že se jedná o informativní nástroj. Komise ani Evropská Bankovní Federace nenesou žádnou odpovědnost za případné chyby, přičemž zdůrazňují, že závazné je toliko znění příslušných předpisů zveřejněných v Úředním věstníku EU.

V případě konkrétních dotazů se na nás obracejte prostřednictvím emailu fau@mfcr.cz.