Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové zprávy

15.12.2020

Další úspěšná spolupráce nejen s Daňovou Kobrou

Motto Finančního analytického úřadu „viribus unitis“ (spojenými silami) v praxi opět přináší výsledky. Tentokrát v podobě trestního stíhání 24 osob pro trestné činy krácení daně ve výši minimálně 75 milionů korun, dále pak z legalizace výnosů z trestné činnosti a dalších trestných činů. V případu s názvem MONTE spolupracovali Daňová kobra a FAÚ a právě díky úzké spolupráci těchto zúčastněných složek byla odhalena sofistikovaná skupina zabývající se dovozem ojetých luxusních vozů do ČR. Zajištěn byl majetek ve výši cca 18,3 milionů korun. Ve Zpravodajství o případu podrobně informuje PČR a komentáře přinášejí i některé deníky.


07.12.2020

Novela AML zákona

V pátek 4. prosince 2020 podepsal pan prezident dlouho očekávanou novelu AML zákona. Účinná bude od začátku roku 2021 a připravovaná byla s cílem posunout vnitrostátní úpravu v této oblasti směrem k modernější legislativě, odpovídající všem mezinárodním požadavkům, přispět k účinnějšímu  boji proti závažné hospodářské trestné činnosti a v neposlední řadě i financování terorismu.

V souvislosti s novelou připravuje FAÚ řadu Metodických pokynů, kde podrobněji popíše a rozebere jednotlivé nové povinnosti a nastíní svá regulatorní očekávaní, v souvislosti s jejich uplatňováním.


08.07.2020

Další případ úspěšné spolupráce Finančního analytického úřadu s Daňovou Kobrou

Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. Tentokrát se jednalo o případ krácení daní prostřednictvím organizované sítě firem, které vystavovaly fiktivní faktury za různé služby, zejména pak za služby související se zaměstnáváním osob prostřednictvím personálních agentur. Způsobená škoda dosáhla 70 milionů korun. Rozsáhlé akce s krycím názvem Lesník se zúčastnilo přes 150 policistů NCOZ. Zapojily se také krajské zásahové jednotky a Útvar rychlého nasazení. Policisté provedli 30 domovních prohlídek a zajistili majetek v hodnotě zhruba 30 milionů korun. Obviněno bylo deset osob, kterým hrozí až desetileté vězení. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu.


22.05.2020

Finanční analytický úřad se významným způsobem podílel na odhalení dotačního podvodu

Finanční analytický úřad se v úzké spolupráci s detektivy Národní centrály proti organizovanému zločinu významným způsobem podílel na odhalení rozsáhlého dotačního podvodu v souvislosti s plánovanou výstavbou Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku. Kriminalisté aktuálně obvinili dvě osoby z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie se škodou zhruba 300 milionů korun. Podstatou trestné činnosti bylo čerpání dotace na základě nepravdivých informací a v případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným až desetileté vězení. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a již tradičně se věnoval zejména transakční analýze.


14.05.2020

Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Celní správou a Policií České republiky při odhalení daňového úniku

Finanční analytický úřad se i za současných podmínek podílel v rámci úzké spolupráce s Celní správou a Policií České republiky na realizaci případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem PIKASO (viz tisková zpráva Celní správy ČR). Podstatou trestné činnosti bylo vytvoření podvodného obchodního řetězce několika společností, jehož účelem bylo vylákat výhodu ve formě vyplacených nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty. Tímto jednáním byla způsobena škoda v celkové výši téměř 45 miliónů korun. Finanční analytický úřad se již tradičně věnoval lokalizaci nelegálního výnosu, v tomto případě i na zahraničních bankovních účtech.


13.05.2020

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2019 v anglickém jazyce

Finanční analytický úřad vydává Výroční zprávu za uplynulý rok v anglickém jazyce pod názvem Annual Report 2019 - Financial Analytical Office of the Czech Republic.


30.04.2020

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2019

Finanční analytický úřad (FAÚ) v roce 2019 obdržel celkem 3 954 podnětů k provedení šetření ve smyslu podezřelého obchodu a za stejné období předal orgánům činným v trestním řízení 471 trestních oznámení. Tyto a mnohé další informace naleznete ve Výroční zprávě za rok 2019, kterou dnes uveřejňujeme. Zpráva obsahuje přehled činností především v oblasti analytické, právní, mezinárodní i mezinárodních sankcí a dohledové, součástí je též popis personální situace, hospodaření úřadu i publikační činnost. Jak z obsahu samotného, tak i z přiložených statistických údajů, vyplývá jednoznačná kontinuita činnosti FAÚ a jeho nezpochybnitelné a klíčové postavení v oblasti prevence a odhalování praní peněz a financování terorismu v České republice. Tradiční součástí výroční zprávy jsou anonymizované konkrétní případy, které FAÚ v minulém roce šetřil a které poskytují čtenářům nejen zajímavé a poučné čtení, ale hrají rovněž velmi významnou roli v oblasti prevence pro odbornou i pro laickou veřejnost. Pro odbornou veřejnost a zejména pro povinné osoby bude jistě zajímavá i kapitola Prognóza vývoje v oblasti praní peněz a financování terorismu.


20.02.2020

Finanční analytický úřad se podílel na odhalení miliardového investičního podvodu

Finanční analytický úřad po dobu několika měsíců velice intenzívně spolupracoval s NCOZ SKPV na případu rozkrývání a dokumentování rozsáhlé trestné činnosti prováděné prostřednictvím české obchodní společnosti J. O. Investment s. r. o.   Společnost pod příslibem výhodného zhodnocení vkladů vylákala od potencionálních investorů finanční prostředky přesahující 1 miliardu korun. Organizátor této trestné činnosti a jeho dva společníci však žádnou investiční činnost nevykonávali a vylákané finanční prostředky měli používat výhradně pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a luxusního zboží.
Finanční analytický úřad se opět věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. V rámci rozsáhlé realizace případu pak bylo možné včasným zásahem zajistit movitý a nemovitý majetku v hodnotě přesahující 1 miliardu korun (viz tisková zpráva PČR). NCOZ SKPV při rozsáhlé realizaci obvinila tři osoby prozatím z pokračujícího zvlášť závažného zločinu „podvod“, kdy pachatelům v  případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až 10 let.


13.02.2020

Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti. Tentokrát se jednalo o krácení daní v oblasti agenturního zaměstnávání s krycím názvem PRIZMA, kdy majitelé personálních agentur dodávajících pracovníky do řady výrobních podniků vytvořili rozsáhlou skupinu skrytě ovládaných společností, jejichž prostřednictvím byly vytvářeny fiktivní faktury za účelem neodvádění DPH a daně z příjmu (viz tisková zpráva PČR). Došlo k obvinění devatenácti fyzických a pěti právnických osob. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Způsobená škoda přesahuje 180 milionů korun. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti byl v České republice, ale i v zahraničí, zajištěn majetek v hodnotě cca 120 milionů korun. 


09.09.2019

V kauze Metropolitního spořitelního družstva jsou navrhovány vysoké tresty.

Jednou z nejzávažnějších kauz, kterou se v minulosti zabýval Finanční analytický úřad, byl případ tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Finanční analytický úřad tyto podezřelé transakce detekoval v roce 2013. Podstatou trestné činnosti bylo vyvádění finančních prostředků ze záložny prostřednictvím fingovaných úvěrů se způsobenou škodou přes 1,2 miliardy korun. Aktuálně se případ nachází u soudu a statní žalobkyně žádá pro trojici manažerů vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva 9,5 a deset let vězení, maximální možný zákaz činnosti a propadnutí veškerého majetku. Nastrčeným „bílým koním“, kteří finanční prostředky ze záložny  prostřednictvím fingovaných úvěrů vyváděli, navrhla státní  zástupkyně tresty od čtyř do osmi let.


23.07.2019

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2018 v anglickém jazyce

Finanční analytický úřad vydává Výroční zprávu za uplynulý rok v anglickém jazyce pod názvem Annual Report 2018 - Financial Analytical Office of the Czech Republic.


 23.04.2019

Tisková zpráva Ministerstva financí k uveřejnění výroční zprávy Finančního analytického úřadu:

Finanční analytický úřad hlásí rekord, loni zajistil přes 7,5 miliardy korun.

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 7,55 mld. Kč. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy korun a dosáhl historického rekordu. Vyplývá to z výroční zprávy kterou dnes úřad zveřejnil.

„Díky tvrdé práci a obrovskému nasazení loni naši kolegové z Finančního analytického úřadu zajistili z trestné činnosti o neuvěřitelných 1,5 miliardy korun více než za předešlé dva roky dohromady, což je výborná zpráva a já jsem za ni vděčná. Tyto peníze rozhodně nejsou pouhým číslem. Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V roce 2018 přijal FAÚ celkem 4 028 oznámení o podezřelých obchodech. I v tomto případě se jedná o nejvyšší číslo v celé historii této finanční zpravodajské jednotky. Oproti roku 2017 přijal FAÚ o 504 oznámení více. „Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií a tajnými službami,“ doplňuje ředitel FAÚ Libor Kazda.

Orgánům činným v trestním řízení podal FAÚ 395 trestních oznámení. To je sice o 144 méně než v roce 2017, zároveň však FAÚ předal Policii ČR dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. „Už v roce 2017 bylo trestních oznámení o něco méně než rok předtím. To však zcela odpovídá naší dlouhodobé strategii zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami,“ vysvětluje Libor Kazda.

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se například o tyto případy:

 

 • FAÚ na základě informace od zahraniční finanční zpravodajské jednotky odhalil mezinárodní organizovanou skupinu, která se i na území ČR dopouštěla zneužívání dětí, obchodování s lidmi a nelegální prostituce. Díky rychlé reakci FAÚ byly na bankovních účtech pachatelů zajištěny prostředky ve výši 235 mil. Kč a podáno trestní oznámení.

 

 • Zahraniční fyzické osoby založily v ČR obchodní korporaci, na jejíž účet přicházely ročně ze zahraničí stovky milionů korun, které následně byly vybírány v hotovosti. Korporace neměla v ČR provozovnu, v níž by vykonávala podnikatelskou činnost, a věnovala se obchodům s obtížně identifikovatelným zbožím. Její údajní zahraniční odběratelé byli nekontaktní a nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost. Protože vzniklo podezření, že jsou jejím prostřednictvím legalizovány výnosy z trestné činnosti, vydal FAÚ rozhodnutí o odložení manipulace s peněžními prostředky na bankovním účtu korporace, podal trestní oznámení a orgány činné v trestním řízení následně prostředky na účtu zajistily.

 

 • FAÚ šetřil podezřelou bankovní transakci společnosti s nejasnou minulostí, která během několika týdnů změnila majitele. Polský občan ji převedl na občana ČR, který ji po týdnu prodal svému sousedovi. Než byla společnost prodána, nevykazovala žádnou ekonomickou aktivitu. Pak ale přijala na svůj účet platby z východoevropských zemí v řádech statisíců USD, které se majitel pokusil ve velmi krátké době odeslat na jiné východoevropské účty. FAÚ shromáždil dostatek indicií o zneužívání účtu u české pobočky banky k praní špinavých peněz, podal trestní oznámení a rozhodl o odkladu splnění příkazu klienta. Díky tomuto se podařilo zajistit částku převyšující 6 mil. USD.

 

 • FAÚ prováděl šetření podezřelých peněžních toků na účtech subjektů spadajících do nadnárodního holdingu, jehož zakladatelem byl občan ČR. Některé články holdingu přitom sídlily v daňových rájích. Holding nabízel klientům licence k automatickým obchodním systémům (tzv. forexovým robotům) s příslibem velmi výhodného zhodnocení jejich vkladů na forexových a komoditních trzích. Namísto toho se ale z prostředků klientů hradily provozní náklady a osobní spotřeba, nakupovaly se obchodní podíly ve společnostech zabývajících se převážně zemědělskou prvovýrobou. K úhradě průběžných provizí klientů se pak používaly prostředky od nově získaných klientů (tzv. Ponziho schéma, neboli „letadlo“). FAÚ podal trestní oznámení pro podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, zajistil peněžní prostředky na účtech a podílel se na trestním řízení, které vyústilo k trestnímu stíhání ředitele holdingu. Celková škoda dosáhla více než 1,5 mld. Kč a poškozeno bylo 5 400 klientů.

  Výše zajištěných finančních prostředků (v mil. Kč)*

  2009
  192
  2010
  287
  2011
  808
  2012
  1 006
  2013
  3 003
  2014
  2 182
  2015
  5 542
  2016
  3 836
  2017
  2 146
  2018
  7 546

29.03.2019

Finanční analytický úřad se významně podílel na odhalení případu poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu.

Finanční analytický úřad intenzivně participoval na případu rozsáhlé trestné činnosti s podezřením na spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu s předpokládanou způsobenou škodou ve výši cca 300 milionů korun. Policisté NCOZ v této věci provedli v uplynulých dnech rozsáhlou operaci s krycím názvem AURELIUS. Zadrželi čtyři osoby a následně zahájili trestní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob. Bylo zjištěno, že k vyplacení dotace byly předkládány hrubě zkreslené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až desetinásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 35 milionů korun a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 22 milionů korun.


29.03.2019

Úspěšná spolupráce FAÚ a Daňové Kobry při odhalení daňových podvodů s luxusními vozy

Finanční analytický úřad se v rámci intenzívní spolupráce s Daňovou Kobrou významně podílel na odhalení daňových podvodů s luxusními vozy. Obvinění založili a ovládali několik obchodních společností, přes které v období let 2014 a 2015 pořizovali převážně luxusní motorová vozidla (např. Ferrari a Lamborghini) od prodejců z jiných členských států Evropské unie pro různé odběratele v ČR. Tyto obchody však nezahrnuli do daňových přiznání, popřípadě daňová přiznání nepodali vůbec. Tímto jednáním došlo ke krácení DPH za více než 50 milionů korun. Policisté NCOZ v rámci případu s krycím názvem TAILOR v uplynulých dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na dvě obviněné osoby, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let (viz tisková zpráva PČR).


30.08.2018

Finanční analytický úřad se opět podílel na odhalení rozsáhlé daňové trestné činnosti.

Finanční analytický úřad se v rámci své činnosti opět významnou měrou podílel na odhalení dalšího rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty, tentokrát při obchodech s autodíly. Na základě podnětu Finančního analytického úřadu byly odhaleny účelově vytvořené řetězce obchodních společností, v rámci kterých docházelo k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňovou povinnost (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad na případu po celou dobu šetření úzce spolupracoval s Celní správou a podílel se i na společné realizaci s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Doposud zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun. Při realizaci případu bylo zajištěno cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Obviněno bylo osm fyzických a pět právnických osob, čtyři obviněné vzal soudce do vazby.                           


28.06.2018

Další případ úspěšné spolupráce Finančního analytického úřadu s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. Tentokrát se jednalo o případ krácení daní prostřednictvím řetězce společností působících v oblasti úklidových služeb. K vlastní trestné činnosti docházelo vytvářením fiktivních obchodů souvisejících s poskytováním nerealizovaných služeb (viz tisková zpráva PČR) Policisté zahájili trestní stíhání 25 fyzických a 4 právnických osob. Předpokládaná způsobená škoda dosahuje cca 135 milionů Kč. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 95 mil Kč a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 18 mil Kč.


22.06.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017 v anglickém jazyce.

Je již tradicí, že Finanční analytický úřad vydává každoročně zprávu o své činnosti, ve které informuje o legislativním vývoji a o mezinárodních aktivitách. Zveřejňuje touto cestou statistická data, předkládá vizi pro nadcházející období a poskytuje typologie podezřelé činnosti, se kterou se setkává.

Letos poprvé byla tato zpráva pod názvem Annual Report 2017 – Financial Analytical Office of the Czech Republic uveřejněna i v anglickém jazyce.


12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017.

Dne 11. dubna 2018 vláda ČR na svém jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu. Téhož dne byla tato zpráva projednána Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ. V návaznosti na to dnes FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu, který vznikl k 1. lednu 2017 a navázal na činnost svého předchůdce, Finančního analytického útvaru.  Jednotlivé části výroční zprávy jsou věnovány analytické, legislativní a kontrolní činnosti, opomenuta není ani oblast mezinárodních sankcí a mezinárodních aktivit FAÚ. Zpráva již tradičně obsahuje anonymizované popisy některých konkrétních případů, které FAÚ řešil a jejichž cílem je nejen poučení a poskytnutí obecné zpětné vazby pro povinné osoby, ale i osvěta laické veřejnosti. Samostatná kapitola je rovněž věnována spolupráci s Daňovou kobrou. Na základě současných zkušeností v oblasti praní špinavých peněz zpráva predikuje další možný vývoj v této oblasti. V závěru výroční zpráva předkládá statistické údaje, odrážející vývoj v posledních 3 letech.

Výroční zpráva je k dispozici v části  Zprávy o činnosti.


15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou  opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem Bentley (viz tisková zpráva PČR).  Jednalo se o odhalení účelově vytvořeného víceúrovňového řetězce tuzemských společností fiktivně vykazujících neuskutečněná plnění v oblasti úklidových služeb či  práce v lesnictví. Na tomto základě  poté další články řetězce uplatňovaly nezákonný odpočet DPH, popř. neoprávněně snižovaly základ daně z příjmů právnických osob. Způsobená škoda dosáhla nejméně 75 milionů korun. Finanční analytický úřad tentokrát na případu participoval po celou dobu šetření. Byl již u prvotní detekce  podezření  z výše uvedené trestné činnosti, následně úzce spolupracoval zejména v oblasti transakčního monitoringu a v závěru se již tradičně významným způsobem podílel na dohledání a odčerpání výnosu z trestné činnosti.


23.02.2018

Finanční analytický úřad se významným způsobem podílel na odhalení daňového podvodu.

Finanční analytický úřad se na základě spolupráce s Daňovou Kobrou významným způsobem podílel na odhalení daňových podvodů souvisejících s podnikáním v oblasti polygrafie, kdy způsobená škoda na podvodně vylákaných nadměrných odpočtech DPH dosáhla téměř 800 mil. Kč. V rámci kvalitní a vysoce efektivní spolupráce s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu a dalšími složkami systému Daňová Kobra v rámci případu s krycím názvem TISKAŘ (viz tisková zpráva PČR) byla ze strany FAÚ poskytnuta informační podpora zejména v oblasti lokalizace potenciálních výnosů z trestné činnosti. Na základě rychlé a kvalitní výměny informací bylo následně ze strany finanční správy zabráněno výplatě dalších nadměrných odpočtů ve výši 86 mil. Kč.


12.02.2018

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně.

Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy Finanční analytický útvar (dnes již úřad) udělil. FAÚ při kontrolní činnosti v roce 2013 zjistil, že společnost jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nesplnila opakovaně povinnost při identifikaci a kontrole klienta, a dále povinnost oznámit FAÚ podezřelý obchod. Konkrétně se jednalo o systémová pochybení, když společnost před uskutečněním předmětných obchodů nezískala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodů a nezkoumala zdroj použitých peněžních prostředků. Společnost na základě rizikových faktorů měla a mohla vyhodnotit obchody jako podezřelé, protože svým charakterem i výší podstatně vybočovaly z dosud prováděných finančních operací. Uvedeným pochybením došlo k vyvedení finančních prostředků velkého rozsahu mimo Českou republiku. Proti rozhodnutí o uložení pokuty ze srpna 2013 podala společnost žalobu, kterou se domáhala zrušení pokuty. Žalovaným subjektem bylo Ministerstvo financí a právně jej zastupovali jeho kmenoví zaměstnanci. Městský soud v Praze se ztotožnil s hodnocením a argumentací MF, a proto žalobu v lednu 2018 jako nedůvodnou pravomocně zamítl.