Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odkazy

20. 4. 2021

Informační zdroje k sestavování seznamů rizikových a rovnocenných zemí:

1) Každý takový seznam musí obsahovat přinejmenším:

2) Kromě výše uvedeného lze zohlednit i následující otevřené informační zdroje:

22.07.2019


Finanční analytický úřad využívá miniblogovou sociální síť Twitter pro sdílení informací s sveřejností na svém profilu.


norwaygrants.jpgProgram CZ10


28.04.2017

Plnění předmětu veřejné zakázky na dodávku HW

Finanční analytický úřad (FAÚ) jako konečný příjemce projektu CZ10 uzavřel kupní smlouvu vycházející z výsledků zadávacího řízení na veřejnou nadlimitní zakázku v otevřeném řízení, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem 642217 a v Úředním věstníku Evropské unie (TED) dne 8. 10. 2016 pod značkou 2016/S 195-352040. V průběhu dubna FAÚ i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) přebírají předmětné plnění, tedy technické vybavení, jehož úkolem je posílit technologické kapacity těchto úřadů za účelem dalšího zefektivnění boje proti korupci, odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.

 


Informace podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Finanční analytický úřad, jakožto zadavatel, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na PROFILU ZADAVATELE.