Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Právní předpisy

Aktuálně platné zákony

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2021 813.92 KB stáhnout
Zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, platný od 3. února 2021 a účinný k 1. červnu 2021 255.88 KB stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. červenci 2017 401.26 KB stáhnout

Anglické verze platných zákonů

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 SB. v platném znění k 1.8.2021 1.05 MB stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb. v anglické verzi - Act No. 96/2006 Coll. v platném znění k 1. červenci 2017 394.77 KB stáhnout

Archiv zákonů

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 24. dubnu 2019 888.01 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 5. červnu 2018 862.84 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 13. lednu 2018 784.32 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. červenci 2017 783.63 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017 380.30 KB stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. lednu 2017 427.40 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 29. červenci 2016 310.58 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 341.95 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. říjnu 2015 345.69 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014 566.75 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013 675.81 KB stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2013 342.65 KB stáhnout
Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 74.48 KB stáhnout

Archiv zákonů - anglické verze

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 5. června 2018 888.01 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 24. dubnu 2019 862.84 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 13. lednu 2018 888.01 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 1. červenci 2017 1.03 MB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013 924.78 KB stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. 524.21 KB stáhnout

Nařízení vlády a vyhlášky

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 78.04 KB stáhnout
Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s odůvodněním 297.61 KB stáhnout
Vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu 366.53 KB stáhnout
Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009 149.29 KB stáhnout
Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014) 101.39 KB stáhnout
Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. (znění platné do 25. srpna 2014) 132.90 KB stáhnout
Vyhláška FAÚ 281/2006 Sb. (ze dne 31. května 2006) 368.67 KB stáhnout

Archiv nařízení vlády a vyhlášek

Vyhláška č.282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu 193.51 KB stáhnout

Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 9 - Kontrola klienta (určený úvěrovým a finančním institucím) 1,009.75 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 351.33 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 8 - Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 9.10.2020 575.12 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 9.10.2020 562.95 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 6 - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her 147.70 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 4 - Podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb 415.65 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami 265.02 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu 448.94 KB stáhnout

Archiv metodických pokynů

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu, platné znění k 30.4. 2021 343.64 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, platné znění k 28.02.2021 263.49 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání EU / aktualizován 23.04.2018 306.27 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám / platné znění k 22.04.2018 307.74 KB stáhnout
ZRUŠEN dne 25.09.2017 / Metodický pokyn č. 2 - O přístupu povinných osob k digitálním měnám 97.82 KB stáhnout

Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/843 1.01 MB stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 106.90 KB stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 136.19 KB stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 495.01 KB stáhnout
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 763.64 KB stáhnout
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1675 323.53 KB stáhnout