Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O úřadu

Finanční analytický úřad byl zřízen ke dni 1. 1. 2017, zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční analytický úřad je správním úřadem v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku.

Hlavními úkoly Finančního analytického úřadu jsou:

  • příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů
  • kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích
  • právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení
  • spolupráce se zahraničím - s více než 150 partnerskými zpravodajskými jednotkami z celého světa
  • vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad je právním nástupcem odboru 24 - Finanční analytický Ministerstva financí (Finanční analytický útvar), který zanikl ke dni 31. 12. 2016. Původní webové stránky Finančního analytického útvaru Ministerstva financí budou nadále k dispozici v jejich podobě ke tomuto dni.