Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zprostředkovaná identifikace

Aktuálně ke zprostředkované identifikaci

Postup a obsah provádění zprostředkované identifikace podle § 10 podle znění zákona č. 253/2008 Sb. před a po 1. lednu 2017 se nijak neliší. Jediný rozdíl je u statutárů právnické osoby, kde AML zákon v § 5 odst. 1 písm. b) nově požaduje pouze „u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti“; postačí proto údaje uváděné v současném typu výpisu z OR, ostatní položky nemusí být vyplněny (proškrtnou se).

METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:

Aktualizovaná metodická pomůcka k 25.04.2017

Metodická pomůcka k provádění identifikace podle AML zákona (doc) 87.00 KB stáhnout

Předchozí verze metodické pomůcky:

Metodická pomůcka k provádění identifikace podle AML zákona (doc) 91.50 KB stáhnout
Vzory veřejné listiny o identifikaci právnických a fyzických osob:
Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby (doc) 48.00 KB stáhnout
Veřejná listina o identifikaci zástupce fyzické osoby (doc) 92.50 KB stáhnout
Veřejná listina o identifikaci právnické osoby zastoupené fyzickou osobou (doc) 83.00 KB stáhnout
Veřejná listina o identifikaci právnické osoby zastoupené jinou právnickou osobou (doc) 91.00 KB stáhnout